Rapport Ombudsman Gemeente wekt valse beloften
 

Het instroomhuis kwam en de gemeente wekte de indruk dat daarmee het dakloosheidsprobleem zou zijn opgelost..

 

Dakloze zoekt brug
 

De Ombudsman heeft geconstateerd dat het controlebeleid van DWI niet klopt. DWI moet het aanpassen... we wachten nog steeds af.

 

    BADT- bijeenkomst  1 november 2011
 

Een goede discussie over hoe we invloed kunnen uitoefenen op het beleid en hoe we onze krachten kunnen bundelen!!

Instroomhuis wekt valse beloften

Inspreken bij de gemeente

 

 

De gemeente wekte valse beloften aan daklozen door te zeggen dat het instroomhuis de oplossing zou zijn voor doorstroom..

Notulen oktober 2010.doc

BADT Bijeenkomst oktober 2010

 

 

Het begon al kouder te worden...

september 2010

BADT bijeenkomst

 

Tijdens deze bijeenkomst werd o.a. gepraat over de oprichting van de daklozen vakbond en de samenwerking met MDHG.

 

April 2010

BADT bijeenkomst

 

 

Cees van Urk van DWI was aanwezig!

December 2009

BADT Bijeenkomst

 

 

De jaarafsluiting van de BADT- bijeenkomsten 2009

November 2009

BADT bijeenkomst

 

Over het vertrek van Daan en de komst van de tijdelijke coordinator Kathleen

 

 

Oktober 2009

BADT bijeenkomst

 

 

Wethouder Marijke Vos was te gast!

Verslag Daklozendag 2010
 

De Daklozendag 2010 was een groot succes! Ondanks dat het laat in het jaar was, scheen de zon volop en hebben we genoten!

 

BADT- bijeenkomst januari 2011
 

Er werd over verscheidene zaken gesproken, o.a. over de Oost- Europese daklozen in de stad.

 

BADT- Bijeenkomst februari 2011
 

FiBu was te gast!! En zegde veel dingen toe.

We wachten het resultaat nog af..

 

Rapport Juridisch Steunpunt
 

De noodzaak van een Sociaal Juridisch Steunpunt!

 

Daklozendag 2011
 

Daklozendag 2011 Thuis!

Het was een zeer zonnige en mooie dag! Met meer dan 350 bezoekers is de noodzaak en vooral de populariteit van de Daklozendag nog steeds een bewezen succes

 

Daklozenkaravaan 2011
 

De Daklozenkaravaan was er op 12,13 en 14 juli, georganiseerd door de Daklozenvakbond en DAK.

BADT heeft gesproken en het B&W gevraagd om een opvang in zelfbeheer, het behouden van basale voorzieningen en nachtopvang.

 

Daklozendag 2012

Thema: Kijk Amsterdam!

 

Op 6 juni 2012 vond de jaarlijkse daklozendag plaats in de tuin van de Amstel-hoven (achter de Corvershof, Nieuwe Herengracht 18 en naast de Hermitage). De tuin van Amstelhoven was die dag weer de plek waar daklozen, maar ook dakhebbenden, elkaar konden ontmoeten.

Verslag gesprek DWI 2011
 

Een gesprek met DWI in september over het 7-dagenformulier, die nieuwe werkwijze en pandverboden..

De Zelfredzaamheidmatrix
 

Dit is de matrix waarmee men bekijkt of je tot de zogenaamde OGGZ- groep behoort (of je dakloos bent en hulp nodig hebt...)

Procesboek UMO - Uitstroom Maatschappelijke Opvang

Uitstroom Maatschappelijke Opvang

 

Wanneer kom je in aanmerking voor UMO??

Jaarverslag 2011 BADT
 

Inhoudelijk jaarverslag; wat heeft BADT het afgelopen jaar gedaan?

BADT- bijeenkomst maart 2012

Verslag BADT- bijeenkomst 13 maart 2012

 

Voorbereidingen acties!

Over de bezuinigingsplannen in de Amsterdamse Zorg!
 

Op 4 juli 2012  hebben we samen met de daklozenvakbond, MDHG en vele anderen geprotesteerd tegen de Herijkingsplannen.

Brief aan de gemeenteraad over de bezuinigingsplannen
 

 

 

Ondanks dat de visie van de Gemeente Amsterdam zich nu richt op het bevorderen van zelfredzaamheid en herstel bij de kwetsbare burgers, denken wij dat dit nog niet het moment is om snel de financiële kraan dicht te draaien. De klap die zal vallen door deze beslissing zal ertoe leiden dat er geen plek meer is voor veel OGGZ- cliënten die nu wachten op een door- of uitstroomplek.

Rapport Gemeentelijke Ombudsman over uitstroomtafel

De ombudsman concludeert dat clienten niet goed worden geinformeerd

 

Aanbevelingen

1     De ombudsman verzoekt de wethouder Zorg te bevorderen dat de Uitstroomtafel cliënten schriftelijk gemotiveerd informeert over de uitkomst van de bespreking van hun zaak; 

2    De ombudsman verzoekt de wethouder Zorg te bevorderen dat de Uitstroomtafel een klachtenregeling opstelt en de doelgroep hierover informeert.

Abrupte ontruiming woning

De Ombudsman concludeert dat een woning is ontruimd zonder dat de huurder tijdig op de hoogte werd gesteld.

 

BADT pleit al jaren voor een onafhankelijke tussenpersoon bij gedwongen schoonmaak woningen en ontruimingen!

Notulen BADT- bijeenkomst 11 december 2012

Veel zaken besproken, waaronder bejegening DWI en het komende bezoek aan de burgemeester

 
Instroomhuis wekt valse beloften daklozen Verslag gesprek BADT en Ombudsman

In 2008 opende het instroomhuis.

Er was direct een klacht die de ombudsman kon oppakken

 

De gemeente geeft verkeerde informatie en zegt in haar folders dat het instroomhuis ervoor zorgt dat niemand meer op straat hoeft te slapen.

Dit klopt niet. Dat is de conclusie van de ombudsman na een gesprek met BADT.

http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/wzs/programma'-wmo/maatschappelijke/preventie
 

Het Madi- rapport; preventie dakloosheid....

Handreiking VNG Warme Overdracht

Nog steeds geen warme overdracht in de praktijk!

 

BADt pleit al jaren voor een "warme overdracht".. De gemeente Amsterdam geeft mensen die zgn. geen regiobinding hebben gewoon een treinkaartje. 

Vervolgens worden ze weer van het kastje naar de muur gestuurd... 

Aandacht 4 grote steden voorkomen dakloosheid blijft nodig 

Er komen steeds meer huisuitzettingen en dit zal zonder goed beleid niet verminderen!

 

Kenmerkend voor 2011 is een toename van het aantal huisuitzettingen. Er meldden zich in de vier steden 3.600 mensen bij het centrale aanmeldpunt van de maatschappelijke opvang. Van hen hadden 1.800 ernstige en meervoudige problemen. 

Evaluatie winterkoude- opvang 2012- 2013 
 

De cijfers vertellen meer dan alle woorden..

De winter van 2012-2013 kende vijf afzonderlijke periodes met een WKR. 3 De eerste periode startte 

op 7 december en de laatste periode eindigde ongewoon laat in het jaar namelijk op 7 april 2013. In 

totaal was de WKO 76 nachten open. Over de gehele periode werd aan 1143 personen een 

overnachtingsplek verleend, op een gemiddelde nacht werden 214 personen opgevangen. 

../afb/media/Jaarverslag BADT 2012.pdf
 

In dit jaarverslag kunt u lezen wat BADT in 2012 vooral gedaan heeft.

Helaas werd het verslag te groot als we alles zouden hebben genoemd.