Agenda

Elke maandag 14.00 - 16.30 uur 

Schrijfclub Kantlijn.
Kennismakingsgesprekken op de eerste maandag van de maand.
Wijkzaal van de Nassaukerk

De Wittenstraat 114

 

Elke maandag 12.30 - 15.30 uur
VROUWENDAG
Heb je zin in een leuke, interessante en leerzame dagbesteding die gezellig is?
De Volksbond organiseert themabijeenkomsten met gastsprekers. Om 12.30 uur een gratis lunch. Om 13.15 uur begint het programma. Koffie en thee gratis.
Je krijgt € 4,- betaald. Voorwaarde is het aanvragen van een AWBZ-indicatie.

Er is hulp bij het aanvragen van de indicatie.


Centrum P.S.

Tweede Kostverlorenkade 15.

 

Elke donderdag 15.00 - 19.00 uur 

VROUWENDAG.
Samen creatief bezig zijn en de dag besluiten met een gratis warme maaltijd.
Er wordt ook gemasseerd, geknutseld en gepraat.

Voor deze activiteit heb je een zgn. AWBZ- indicatie nodig. Je krijgt een vergoeding van 4,-.

Hulp bij aanvraag van de indicatie is aanwezig.

Centrum P.S.

Tweede Kostverlorenkade 15

 

Elke vrijdag 11.00 - 13.00 uur
Repetitie van het koor de Straatklinkers. Zangers, zangeressen en muzikanten welkom.
Nieuwe Herengracht 18

 

 

Elke vrijdag 14.00 - 16.00 uur
Theater.
Nieuwe Herengracht 18

 

 

 

 

 

Amsterdammers in de bijstand...

http://www.nrc.nl/carriere/2013/12/24/amsterdammers-in-de-bijstand-moeten-taken-rapen-en-planten-water-geven/

 

WAT TE DOEN BIJ DREIGENDE DAKLOOSHEID?

Ben je (veel) jonger dan 23 jaar en heb je een probleem met je ouder(s) waardoor je de ouderlijke woning moet verlaten, informeer bij Bureau Jeugdzorg: 0900-2003004. 
www.bjaa.nl
Je kunt ook naar een inloopspreekuur gaan van Streetcornerwork.

020–6239767

www.streetcornerwork.eu

 

Als de schulden zich opstapelen, neem dan zo snel mogelijk contact op met een bureau voor schuldhulpverlening. Informatie bij DWI (Dienst Werk en Inkomen): 020-3463636.
www.dwi.amsterdam.nl

 


Maak je schulden omdat je problemen hebt met een uitkeringsinstantie, neem contact op met het Juridisch Steunpunt; zie de contactgegevens op de homepagina.
Ook kun je terecht bij de Rechtswinkel Amsterdam. Gratis juridisch advies: 020-6731311

 

Betreft het een bijstandsuitkering, dan kun je bezwaar indienen bij DWI. Hiervoor is een formulier aan te vragen bij DWI, Juridische zaken, Jan van Galenstraat 323, 1056 CH Amsterdam. Je kunt het formulier ook downloaden. (Ga via de 'Sitemap' naar 'Links': Klachten.)
www.dwi.amsterdam.nl


Kom je er helemaal niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de gemeentelijke Ombudsman. Spreekuur (alleen op afspraak) op dinsdag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur, Singel 250. Bellen op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur: 020-6259999. E-mail: info@gemeentelijkeombudsman.nl. Klachtenformulier aanvragen: Postbus 11131, 1001 GC Amsterdam of via de website.
www.gemeentelijkeombudsman.nl


Mis je inkomsten omdat je niet weet hoe je formulieren (voor toeslagen en subsidies) in moet vullen, neem contact op met de Formulierenbrigade: 020-5611076.

Bij relatieproblemen: neem contact op met maatschappelijk werk in de buurt (je kunt ook verwezen worden door de huisarts).
Op de website van de gemeente staan maatschappelijk werk-adressen.
www.amsterdam.nl


Is een scheiding niet te vermijden: zoek woonruimte. Er is sprake van een ‘acute noodsituatie’: vraag in aanmerking te komen voor een voorrangsregeling bij de Dienst Wonen: 14020.

Laat je inschrijven als woningzoekende bij Woningnet. Formulier aanvragen: 0900-8140 of inschrijven via het internet.
www.woningnet.nl


Veel informatie over allerlei woonvormen (kamerhuur, kraken, eigen woonruimte) is te vinden op www.huurders.info (zie ook www.steunpuntwonen.nl)
Neem geen risico: ga niet illegaal onderhuren. Ook kraken is tegenwoordig verboden.


Dreigt dakloosheid door psychische problemen, praat er over met de huisarts. Als dat niet lukt, neem dan contact op met Mentrum: 020-5905000.
www.mentrum.nl


Dreigt dakloosheid door verslaving, praat er over met de huisarts. Als je van je verslaving af wilt, neem dan contact op met Jellinek: 020-5904000
www.jellinek.nl


Alcoholisten kunnen ook proberen te stoppen bij de AA: 020-6902191 (= AA centrum).
www.aa-nederland.nl


Voor harddruggebruikers is er de belangenvereniging MDHG, die opkomt voor de belangen (in brede zin) van gebruikers: 020-6244775 / info@mdhg.nl 
www.mdhg.nl


WAT TE DOEN ALS JE NET DAKLOOS BENT?

Ga naar De Jan van Galenstraat 323, ingang B.

Je krijgt een screening die gedaan wordt door de GGD. Men hanteert strenge eisen. Let vooral op regiobinding en of je wel of niet OGGZ bent.

Neem een belangenbehartiger mee als je niet goed je verhaal kan vertellen! Zo'n screening kan best overweldigend zijn.

 

Zorg voor een geldig legitimatiebewijs. Geef ergens een kopie in bewaring.

Weet wat je BSN-nummer is. (Op te halen bij de Belastingdienst: 0800-0543.)

Ook het aanvragen van een uitkering kan bij de Jan van Galenstraat 323.
Als je een uitkering krijgt, krijg je ook een postadres.

 


 Robodread | Dreamstime.com

Bureau straatjurist

Problemen op juridisch gebied? Uitkering ten onrechte stopgezet of afgewezen? Problemen met het aantonen van regiobinding? Of een boete gekregen? Bureau straatjurist van BADT is er voor al uw vragen!

Klik op onderstaande link voor meer informatie.

Bureau straatjurist