Introductie
 

Inloop (eten, drinken, douchen, enz.)
 

Gebruikersruimten
 

Bibliotheek
 

Internet
 

Werk- en dagactiviteiten
 

Medische Hulp
 

Rechtshulp / Maatschappelijke hulp
 

Hulpverlening aan vrouwen
 

Hulpverlening aan jongeren
 

Slapen en wonen
 


 

Voor niet Nederlanders
 

FinanciŽle zaken
 
Klachten en Verder ...
 

Wat is wel en wat is niet OGGZ?

Amsterdam hanteert een OGGZ- beleid; hou hier rekening mee!


FinanciŽle zaken

Dienst Werk en Inkomen (DWI)

Er zijn marktpleinen (DWI-vestigingen) in de verschillende stadsdelen.

 

Hoofdkantoor : Jan van Galenstraat 323 (1056 CH)

Tel. 020 - 3463636  /  e-mail: info@dwi.amsterdam.nl

Internet: www.dwi.amsterdam.nl

 

Bijzondere doelgroepen:

Bezoekadres: Jan van Galenstraat 323 Ingang B (1056 CH) Amsterdam

Tel.: 020-3463669 (bellen ma, di, do, vrij: 09.00 - 10.00 uur)


Tel.: 020 - 3463661

Let op! Vanaf 21 september 2012 is locatie IJsbaanpad 9 gesloten.


Team Nazorg detentie

Postbus 9570
1006 GB Amsterdam

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Zowel voor klanten als hulpverleners.


 

Geïntegreerde Voorziening Zuidoost

Flierbosdreef 23
1102 BV Amsterdam Zuidoost

02-5555821

Budgetconsulenten

Klantmanagers


Geïntegreerde Voorziening Centrum

Valckenierstraat 2-4

Budgetconsulenten

Klantmanagers


Geïntegreerde Voorziening West

Elisabeth Wolffstraat 2

Budgetconsulenten

Klantmanagers


Team Instroomhuis

Zeeburgerdijk 215
1095 AC Amsterdam

 

Marktplein Centrum/Oost is gevestigd in Gebouw Weesperarcade:
Weeperstraat 117 (1018 VN)
Tel.: 020 3463636
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.


Laat je niet afschrikken door de beveiliging.  Ben er op voorbereid dat je eventueel op je beurt moet wachten.  Dit geldt vooral vlak na betaaldagen (1e tot de 3e van de maand).

Een daklozenuitkering bedraagt 50% van het minimumloon. Maak je aantoonbaar gebruik van de nachtopvang, dan komt er 10% bij. Neem je deel aan een (door DWI erkend) dagbestedingsproject, dan kan er een onkostenvergoeding bij komen.  In totaal kun je dus tot tegen 70% van het minimum loon komen.   Als je eenmaal in een pension verblijft of in het Passantenhotel (zie onder "slapen en wonen") dan kan het mogelijk zijn om de toeslag voor gebruik van de nachtopvang om te zetten in een woontoeslag, waardoor je inkomen nog wat verder omhoog kan gaan.  Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie, je inkomen, en uitkering, en dit moet je navragen bij je klantmanager van het DWI en/of bij je maatschappelijk werker.

Degenen die in een pension verblijven, moeten voor hun bijstandsuitkering ook naar het IJsbaanpad.  Zij ontvangen hun post op het adres van het pension.

Degenen met een andere uitkering (b.v. van UWV-GAK) kunnen gebruikmaken van een (niet regiogebonden) briefadres (niet bij het DWI, eventueel wel via HVO-Querido, afhankelijk van reguliere opvang).

 

Jongeren worden (onder de 23) worden niet geholpen op IJsbaanpad.

Voor begeleiding richting werk & opleiding en het verstrekken van inkomen en
doorverwijzing naar de Veldtafel Zwerfjongeren kunnen jongeren < 23 jaar terecht bij
het Jongerenloket Zuid op de Banstraat 5.

Elke werkdag van 09.00 - 17.00 uur  voor het maken van een afspraak, of telefonisch op
020-3461652.

 

Zorgtoeslag
De zorgtoeslag (tegemoetkoming in de kosten van de ziektekostenverzekering) wordt betaald door de belastingdienst. Geef voor de toeslag je (post)adres door:
Tel.: 0800 - 0543
Zorg dat je je sofi-nummer bij de hand hebt.

 

FIBU
Afdeling financiële dienstverlening en budgetbeheer van DWI.
IJsbaanpad 9 (1076 CV).  Dit is in Oud-Zuid, ten zuiden van het Olympisch Stadion.  De afdeling Bijzondere Doelgroepen van het DWI zit ook op dit adres.
Tel.: 020 - 3463664
Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.00 - 11.30 uur.
Kasbetaling is op woensdag: 09.00 - 11.30 uur.

Cliënten van FIBU kunnen via BBR- online hun financiële situatie bekijken. Als je dit ook wilt: vraag je klantmanager!

 

KLACHTENLIJN FIBU:

020- 3465500

SCHULDHULPVERLENING

Schuldhulpbureaus helpen gratis bij het oplossen van financiële problemen. Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.
Standaard procedure:
Eerst wordt een schuldenregeling aangevraagd bij de Kredietbank Amsterdam (zie hieronder).  Lukt dit niet, dan wordt met de afwijzingsbrief een schuldsanering aangevraagd middels de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).  Via de WSNP is er een mogelijkheid om in 3 jaar alle schulden gesaneerd te hebben. WSNP is niet mogelijk als er sprake is van schulden buiten de Europese Unie (EU).
Vraag naar de brochure ‘Zo laat u geen geld liggen’.

 

Vonk Amsterdam 

Project Vonk is in het leven geroepen om mensen te helpen die klant zijn van de voedselbank of in een schuldhulpverleningstraject zitten. 

Hulp gericht op het op orde krijgen van de administratie, hulp bij het invullen van formulieren.

http://www.deregenboog.org/vonk

 

CREDIAM, Kredietbank Amsterdam 

DWI Amsterdam Noord.  
Tel.: 020 – 3463605  (algemene informatie), Fax: 020 - 3466143
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
O.a. inkomensbeheer 'op verantwoorde wijze'. Informeer naar de kosten.

 

Verder zijn er verschillende Madi's: Maatschappelijke Dienstverlening. Neem contact op met DWI, de gemeente via 14020 of ons om te kijken welke bij van toepassing is.