Introductie

 

In deze sociale kaart is nuttige informatie te vinden voor dak- en thuislozen in Amsterdam. De bedoeling is om u op weg te helpen. Openingstijden, locaties en aanbod veranderen vaak. Klopt de informatie niet (meer)? Of he
Inloop (eten, drinken, douchen, enz.)
 

Gebruikersruimten
 

Bibliotheek
 

Internet
 

Werk en dagactiviteiten
 

Medische Hulp
 

Rechtshulp / Maatschappelijke hulp
 

Hulpverlening aan vrouwen
 

Hulpverlening aan jongeren
 

Slapen en wonen
 

Voor niet-Nederlanders
 

FinanciŽle zaken
 

Klachten en verder ...
 
Wat is wel en wat is niet OGGZ?
 

En verder ...

Clientenbelang Amsterdam

Bij Clientenbelang Amsterdam kunt u terecht met vragen, meldingen en klachten over de gezondheidszorg en de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wij zijn geheel onafhankelijk van instanties, hulp- en dienstverleners. Telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag, 10.00 - 14.00 uur. Bezoek op afspraak: 020-7525100.

info.klacht@clientenbelangamsterdam.nl

info@clientenbelangamsterdam.nl 

 

www.clientenbelangamsterdam.nl

 

 

Stichting Exodus
Overtoom 103-105 (1054 HD)
Tel.: 020 – 5891880  / amsterdam@stichtingexodus.nl 
Voor (ex-)gedetineerden. Vergaande hulp bij het weer opbouwen van uw leven.
Aanmelden via het Centraal Aanmeldings Team (CAT): 071 - 5161955. Bellen op maandag, woensdag en vrijdag: 09.00 - 12.00 uur en op dinsdag en donderdag: 13.00 - 16.00 uur.
Of e-mail: aanmelden@stichtingexodus.nl 

 

Eropaf (v/h Vliegende Hollander)
Oostelijke Handelskade 12-q (1019 BM)
Tel.: 020-7510623  /  eropaf@somamsterdam.nl 
Hulp bij het voorkomen van huisuitzetting.
De medewerkers zijn alleen telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

 

Buddyzorg (De Regenboog Groep)

Oranje Nassaulaan 51-2 (1075 AK)

020-4208624 / buddyzorg@deregenboog.org

Buddyzorg voor (ex-)daklozen en verslaafden. Geen inloop, alleen op afspraak. 

 

Maandblad MUG is gratis en biedt veel informatie. Is op veel plaatsen verkrijgbaar. Neem mee. www.mugweb.nl 

 

Klachten

 

Klachten


Heeft u problemen met een ambtenaar of een hulpverlener, die u niet kunt oplossen? M
aak eerst een afspraak met de desbetreffende teamleider, informeer dan naar de cliëntenraad.                     

Mocht u er niet uitkomen neem dan contact op met:

Klachtencomissie poa: info@klachtencommissiepoa.nl, 06-14264972.                                       

 

Klachtenlijn FIBU: 020 3465500

           

Gemeentelijke ombudsman

 

Heeft u problemen met en door gemeentelijke instanties, dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke ombudsman, 020-6259999.

Nieuwe klachten melden op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur tijdens het telefonisch spreekuur. 

info@gemeentelijkeombudsman.nl 

Bezoekadres: Singel 250 (hoek Raadhuisstraat).