Het Ambassadeursproject
 
Wie zijn de Ambassadeurs?
 

Voorlichting en training
 

Activiteiten
 

Mysteryguestonderzoek
 

Enquete over het "plan van aanpak"
 

De GGZ- Ambassadeurs
 

De wegwijzer voor GGZ-clienten
 

Contact
 

Introductie: Wat is het ambassadeursproject?

Het Ambassadeursproject & De WMO en De Gemeente

Sinds 1 Januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking.

Deze wet is er op gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de samenleving. De wet zal onder meer ondersteuning bieden bij gezondheid, onderdak en opvang en ondersteuning bij het zelfstandig wonen.  Ook valt “het plan van aanpak G4” onder de WMO. Dit plan is opgesteld voor de vier grote steden, en heeft als doel de problematiek rondom dak- en thuislozen te verbeteren.

De gemeente is vanaf maart 2008 van start gegaan met het ambassadeursproject om te zorgen dat ook moeilijk bereikbare groepen weten waar de gemeente mee bezig is en ook inspraak kunnen hebben op de uitvoering van nieuwe plannen van de beleidsmakers.

Er zijn ambassadeurs voor verschillende doelgroepen: verstandelijk gehandicapten, GGZ- cliënten, dak- en thuislozen, doven en slechthorenden, en mensen uit kleine taalgroepen.

De doelgroep Dak- en thuislozen wordt ondersteund door het BADT (Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en thuislozen) en heeft 5 ambassadeurs.

 

De Ambassadeurs dak- en thuislozen

De ambassadeurs (ex)Dak- en thuislozen, die hun ervaring en kennis gebruiken om hun eigen doelgroep te informeren over het nieuwe beleid van de gemeente en te peilen hoe de doelgroep zelf denkt over deze veranderingen.

Ook hebben de ambassadeurs zich als doel gesteld de beeldvorming  positief te beïnvloeden.

lees meer over onze activiteiten in ons werkplan.

 

Kortom: Een ambassadeur is een ervaringsdeskundige, voorlichter, gids en een doorgeefluik

 

De gemeente (Dienst Zorg en Samenleven) wil jullie geluid bespreekbaar maken met de ambassadeurs

“Dus praat met de ambassadeurs en laat je stem gelden!!”

 

Wilt U meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)  klik dan hier!

 

Wilt U meer informatie over het daklozenbeleid van de gemeente Amsterdam klik dan hier!

 

Contact:

Wil je reageren?

Wil je een Ambassadeur uitnodigen?

Andere vragen?

Mail dan naar Ambassadeursproject@live.nl

of bel naar Annet Vogelaar (projectondersteuner)

tel: 06 24687534/06 81050896