Het Ambassadeursproject
 

Wie zijn de Ambassadeurs?
 

Voorlichting en training
 
Activiteiten
 

Mysteryguestonderzoek
 

Enquete over het "plan van aanpak"
 

De GGZ- Ambassadeurs
 

De wegwijzer voor GGZ-clienten
 

Contact
 

Voorlichting en trainingIn het najaar van 2009 hebben een aantal ambassadeurs deelgenomen aan de training "voorlichting geven" en "clienten trainen  hulpverleners".

 

De ambassadeurs kregen hierdoor de mogelijkheid om met meer gereedschap hun zelfvertrouwen te versterken en hun bijzondere kennis professioneel in te zetten.

Door het geven van voorlichtingen en het bieden van trainingen aan hulpverleners dragen zij actief bij aan een verbetering van de beeldvorming en de bejegening door de hulpverlening.

 

 

Een korte uitleg:

Door  (aankomend) hulpverleners of loketmedewerkers meer kennis te geven van de belevingswereld van de clienten,leren zij meer bewust te worden van hun handelen.

Hulpverleners leren kritisch naar zichzelf te kijken, bewust om te gaan met aspecten van bejegening en creatief in te spelen op mogelijkenheden i.p.v onmogelijkheden van de client.

Bent U geintresseerd in een voorlichting of training door de ambassadeurs?

Neem dan contact met ons op!